Mazel tow (J. S. Margot)

Tym razem za sprawą książki ,,Mazel tow” wybrałyśmy się w świat ortodoksyjnych żydów nie tak daleko, bo do Antwerpii w Belgii. ,,Mazel tow” opowiada historię samej autorki J.S. Margot, która będąc studentką, udzielała żydowskim dzieciom – Elzirze i Jacovowi Schneider korepetycji.

Czytaj dalej

Mazel tow (J. S. Margot)

This time within our book club we decided to enrich our knowledge of orthodox Jews. We did it thanks to the book titled “Mazel tow” written by J.S. Margot which action takes place in Antwerp.

“Mazel tow” presents a story of the author herself who as a university student was giving private lessons to Jewish teenagers – Elzira and Jacov Schneider. Czytaj dalej