Regulamin ŚKK

Misja: Poznanie świata poprzez literaturę

1. Częstotliwość spotkań
Jedno spotkanie na miesiąc. Termin ustalany na spotkaniu poprzedzającym.
Moderator w weekend przed spotkaniem publikuje informację (gdzie, kiedy i o której się widzimy) na naszej grupie facebookowej lub wysyła maila do wszystkich członków klubu. Może przesłać także jakieś pytanie, cytat z książki do przemyślenia.

2. Miejsce spotkań
Miejsce/klimat spotkania powinien luźno nawiązywać do lektury. Wybiera je moderator – może konsultować z członkami klubu.

3. Członkowie
Ok. 6 osób w klubie. Osoby chętne do czytania, spotkań i dyskusji o literaturze.

4. Moderator
Każde spotkanie prowadzi inny członek Klubu – moderator (chętny członek Klubu). Ustala on także miejsce spotkania.

Praktyczne porady dla moderatorów:
Zadaniem moderatora w czasie spotkania jest pobudzanie dyskusji. Moderator nie próbuje udowodnić, że jego własna interpretacja książki jest jedyna i właściwa. Moderator zachęca klubowiczów do zabrania głosu, dzieli się z nimi swoimi wrażeniami na temat książki, itp.

 • Dyskusja utknęła w miejscu. Co robić? Można na kilka/kilkanaście minut podzielić grupę na mniejsze grupy lub pary,
 • Jak zachęcić członków grupy do wzięcia udziału w dyskusji? Nie należy nikogo zmuszać do wypowiedzi. Każdy inaczej uczestniczy w spotkaniu. Można zapytać: Czy któraś z postaci występujących w tej książce przypomina wam kogoś znajomego? Z kim moglibyście się zaprzyjaźnić? Z kim moglibyście się identyfikować?,
 • Skład grupy wciąż się zmienia – co robić? Skład klubu może ulegać ciągłym zmianom. To nieuniknione. Jedni przyjdą tylko raz, inni będą przychodzić na każde spotkanie
 • Jedna osoba dominuje grupę – co robić? Można na przykład podzielić członków grupy na mniejsze podgrupy i dać im jakiś temat do omówienia

5. Przebieg spotkania
Moderator rozpoczyna spotkanie mówiąc coś o autorze, może przytoczyć jakieś ciekawostki nt. omawianego tytułu.

(Główna) Dyskusja o książce/książkach powinna trwać ok. 1 godziny. Czuwa nad tym moderator. Chodzi o to, żeby nie rozwlekać i nie odbiegać od tematu, żeby po tym czasie każdy czuł, że omówiliśmy najciekawsze wątki, postacie, powiedzieliśmy sobie czego dana książka nas nauczyła. Później oczywiście można kontynuować dyskusję na temat książki, ale jeśli ktoś musi wyjść po godzinie, to powinien czuć, że książka została „omówiona”.

Mile widziane jakieś materiały, artykuły dotyczące książki, przytoczenie recenzji.

6. Pierwsze spotkanie / nowy członek w Klubie
Żeby lepiej się poznać każdy nowy członek Klubu krótko przedstawia swój profil czytelniczy.

Może odpowiedzieć na pytania:Czego szukam w lekturze?

 • Jakim jestem czytelnikiem?
 • Jakie są moje nawyki czytelnicze?
 • Jaka była moja ostatnia lektura?
 • W jaki sposób wybieram lektury?

7. Zasady dyskusji:

 • szanujemy opinie innych, im więcej różnych opinii tym lepiej,
 • nie oceniamy gustów czytelniczych klubowiczów,
 • nie wszystkie lektury nam się spodobają, ale mimo to spróbujmy je przeczytać,
 • przychodzimy na spotkanie nawet, jeśli nie udało się nam dokończyć lektury,
 • każdy członek klubu jest mile widziany, bez względu na to w jakim tempie czyta
 • jesteśmy otwarci na nowych autorów i nowe książki
 • przede wszystkim mamy się dobrze bawić!

8. Wybór książek
Podejmujemy się przeczytania dowolnej książki, która może nas czegoś nauczyć, otwiera nam oczy na świat, realizuje naszą misję.

Na końcu spotkania członkowie wybierają książkę w dyskusji. Alternatywne rozwiązanie, to wrzucanie karteczek z propozycjami książek (tytuł, autor, kilka słów o oczekiwaniach od książki – uzasadnienie wyboru) na następny miesiąc i losujemy kolejny tytuł. Jeśli ktoś czytał już tę książkę, to możemy ją odrzucić, albo zamienić na inny tytuł tego samego autora.

Praktyczne porady dla moderatorów, Zasady dyskusji, Pierwsze spotkanie zaczerpnięte z: http://www.instytutksiazki.pl/abc,dkk.html